Registration Fees

[English] Participants are encouraged to register and pay online via the conference website or by sending a registration form to the conference supporting email at support@geotechn.vn before December 14, 2023. For participants who have some difficulties in paying the registration fees via bank transfer or credit card in your countries, you are welcome to pay fees by cash at the conference venue.

PackageOptionFee
Two-day full benefit packagesNon-authors$350
Authors of accepted papers
Required for at least one representative author of an accepted paper (to attend the conference and get the paper published)
$250
For Vietnamese students
Applied to Vietnamese students under the age of 25 (born after December 14, 1998) and are studying at a university in Vietnam (including undergraduate students, master's students and doctoral students).
The student must submit a document certifying his/her student’s status.
$50
Young scientists

Applied to first authors of accepted papers and younger than 35 years (born after December 14, 1988), and are in the list of 100 young scientists approved by the organizing committee.
If a young author representatively pays the registration fee (before September 30, 2023) and attends the conference, the fee will be refunded by bank transfer.
FREE
One-day full benefit packagesDay 1 (Dec 14, 2023)
Applied to all attendees.
$200
Day 2 (Dec 15, 2023)
Applied to all attendees.
$200
Two-day only attendance packageOnly Attendance 
Applied to all attendees (coffee break included).
$50
GroupGroup registration

Applied to groups of at least four people (possible for groups combined from different options).
20% discount

The registration fee includes a book of abstracts, E-proceedings, lunches, coffee breaks, closing banquet and pre-conference technical tour.

  • An additional ticket for  closing banquet is $50
  • An additional book of abstract is $50.

Please observe the relevant registration deadlines on the conference website, we encourage you to register early and pay online (on the Online Registration Portal) to receive the best rate. Your successfully registration will be accepted only after the organizing committee receives full payment.

Payment Methods

Please select one of these payment methods as below:

Secured Credit Card Payment by Onepay

Registrants enter the required information to process your payment transaction. The service fee of 3.5% will be added to the total amount when you use credit cards (Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, American Express). For any payment queries, feel free to reach us at support@geotechn.vn.

Bank Transfer

Beneficiary Information

Beneficiary Information

Account NameFECON CORPORATION
Account Number1031097718
SWIFT CodeBFTVVNVX
Name of The BankJoint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)
BranchThang Long
Address of The Bank148 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Transfer ContentCustomer ID Number (Paper ID – if any)

By choosing this payment option, the system will send a confirmation email of registered information with bank account to the registrant’s registered email. The registrant then can transfer the registration fee via bank transferring. Note that to identify the correct registrant, the “Customer ID number (Paper ID – if any)” (provided in the confirmation email) must be filled in “Transfer content”.

Pay onsite

By choosing this payment option, you register to pay the fee at the event. At the event, please show us your “Customer ID number” given in the confirmation email sent to you. However, to receive a best rate we encourage you to register early and pay online.


Phí đăng ký

[Tiếng Việt] Khách tham dự hội nghị có thể đăng ký và thanh toán online trên trang chủ của Hội nghị hoặc gửi thông tin đăng ký tới địa chỉ email support@geotechn.vn trước ngày 14/12/2023. Trong trường hợp gặp khó khăn trong việc thanh toán phí tham dự, khách tham dự có thể đăng ký và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại bàn tiếp đón của hội nghị

Đăng ký sớm (Trước 15/6/2023) 300 USD
Đăng ký thường (Sau 15/6/2023)350 USD
Tác giả có bài viết được chấp nhận250 USD
Sinh viên Việt Nam
Sinh viên đăng ký tham dự cần có thư giới thiệu từ người hướng dẫn
50 USD
Đăng ký theo nhóm
Áp dụng cho đăng ký nhóm từ 4 người trở lên thuộc cùng một tổ chức hoặc là đồng tác giả của một bài báo
Giảm giá 20%
Tác giả trẻ
Là tác giả thứ nhất của bài báo được chấp thuận và dưới 35 tuổi (sinh sau ngày 14/12/1988), và nằm trong danh sách 100 tác giả trẻ được Ban tổ chức chấp thuận.

Nếu một tác giả trẻ đại diện thanh toán phí tham dự (trước 30/9/2023) và tham dự Hội nghị, Ban tổ chức sẽ hoàn lại phí tham dự cho tác giả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Miễn phí
  • Phí đăng ký bao gồm một cuốn sách tóm tắt, kỷ yếu điện tử, bữa trưa, giờ giải lao, tiệc kết thúc và tham quan kỹ thuật trước hội nghị.
  • Phí tham dự bữa tiệc bế mạc cho một người đi kèm là 50 USD
  • Phí mua thêm một tuyển bài viết tóm tắt là 50 USD

Vui lòng theo dõi các mốc thời hạn đăng ký trên trang web của hội nghị, chúng tôi khuyến khích khách tham dự đăng ký sớm và thanh toán online (https://geotechn.vn/index-2023/registration-2023/) để nhận được mức giá tốt nhất. Việc đăng ký thành công của khách tham dự sẽ chỉ được chấp nhận khi Ban tổ chức Hội nghị nhận được đầy đủ phí đã đăng ký.

Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán dưới đây:

Thanh toán online

Khách hàng nhập thông tin cần thiết để xử lý giao dịch thanh toán. Phí dịch vụ là 3,5% sẽ được cộng vào tổng số tiền đăng ký khi bạn sử dụng một trong những thẻ tín dụng như Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, American Express. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào về việc thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ support@geotechn.vn

Chuyển khoản ngân hàng

Tên tài khoảnCÔNG TY CỔ PHẦN FECON
Số tài khoản1031097718
Mã SWIFTBFTVVNVX
Tên ngân hàngNgân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Chi nhánhThăng Long
Địa chỉ ngân hàngSố 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nội dung chuyển khoảnMã khách hàng (Số bài báo – Nếu có)

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo xác nhận thông tin đã đăng ký và tài khoản ngân hàng thanh toán tới khách đăng ký. Khách đăng ký có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Lưu ý, để xác định thông tin khách hàng đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, vui lòng điền nội dung “Mã khách hàng (Số bài báo – Nếu có)” (đã được cung cấp trong email xác nhận thông tin đăng ký) trong “Nội dung chuyển khoản

Sau khi hoàn tất thanh toán phí tham dự hội nghị bằng hình thức chuyển khoản, vui lòng gửi bản scan biên lai thanh toán cho Ban thư ký theo địa chỉ support@geotechn.vn. Lưu ý, khách đăng ký có thể sẽ phải chịu phí chuyển tiền (nếu có). Đối với khách hàng thanh toán bằng Việt Nam Đồng (VND), vui lòng tham khảo tỷ giá quy đổi USD tại Vietcombank tại thời điểm chuyển khoản.

Thanh toán tại quầy hội nghị

Khách tham dự sẽ thanh toán phí tham dự trực tiếp tại quầy của hội nghị. Vui lòng cho chúng tôi biết “Mã khách hàng” đã được cung cấp trong email xác nhận thông tin đăng ký của bạn. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đăng ký sớm để nhận được mức giá ưu đãi nhất của hội nghị.