[English]

If you paid the registration fee but cannot attend the conference and would like to get the fee refunded, the policy of refund is applicable as follows:

Cancellation DateFee Charged
By August 31, 2023No charge
Between September 01,
2023 – October 31, 2023
70% of fee
After October 31, 2023Full fee

Please be noted that all cancellation requests must be sent in writing to the Secretariat at support@geotechn.vn. After receiving your cancellation confirmed email, the Secretariat will check and refund the paid fee following the policy above.

  • The cancellation dates are based on Vietnam Standard Time GMT+7.
  • The registration fee is refunded after deduction of the necessary expenses that have already been incurred.

In case of force majeure, which is beyond our control, such as a war, strike, riot, crime (like terror actions), fire, hurricane, flooding, earthquake, volcanic eruption, sudden epidemics, etc., the event has to be cancelled and the fee is non-refundable.

If you need further assistance with registration, please contact the Secretariat at support@geotechn.vn or (+ 84) 246 269 0481, Ext: 518 (R&D Department).


[Tiếng Việt]

Khách hàng đã thanh toán phí tham dự hội nghị nhưng không thể tham dự và yêu cầu được hoàn tiền, chúng tôi cam kết hoàn lại trong các trường hợp như sau*

Ngày hủy đăng kýPhí hủy
Đến ngày 31/8/2023Không mất phí
Từ ngày 1/9/2023 – 31/10/202370% phí tham dự
Sau ngày 31/10/2023Chịu toàn bộ phí

Xin lưu ý rằng tất cả các yêu cầu hủy đăng ký phải được gửi bằng văn bản đến Ban thư ký theo địa chỉ support@geotechn.vn. Sau khi nhận được email xác nhận hủy tham dự, chúng tôi sẽ kiểm tra và hoàn lại phí tham dự theo chính sách đã nêu trên.

  • Ngày hủy đăng ký sẽ được tính theo giờ Việt Nam (GMT+7).
  • Phí tham dự sẽ được hoàn lại sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoàn trả.

Trong các trường hợp bất khả kháng nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi như chiến tranh, bạo loạn, khủng bố, hỏa hoạn, ngập lụt, động đất, núi lửa, dịch bệnh,…dẫn tới sự kiện bị hủy, chúng tôi sẽ không hoàn trả lại phí tham dự cho khách đăng ký.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về việc đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ support@geotechn.vn hoặc SĐT: (+ 84) 246 269 0481, Ext: 518 (Ban Nghiên cứu và phát triển).